Bestuur / Teams

https://www.rtc-hoofddorp.nl/bestuur-teams/


Bestuurssamenstelling :

Voorzitter de heer P. Raven
voorzitter@rtc-hoofddorp.nl
Secretaris mevrouw M. Vonk
info@rtc-hoofddorp.nl
Penningmeester de heer R. Vissers
penningmeester@rtc-hoofddorp.nl
Lid communicatie mevrouw C. Verkaart
communicatie@rtc-hoofddorp.nl
Lid ledenadministratie de heer B. Esveld
ledenadministratie@rtc-hoofddorp.nl


Ondersteunende teams :